Tjenester

  • Fysioterapi – De senere år har en ny forståelse av helse vokst fram som noe mer og kvalitativt forskjellig fra fravær av sykdom.
  • Medisinsk Treningsterapi – Trening med en belastning som overstiger det et menneske er vant til, vil føre til at vevet som trenes forsøker å tilpasse seg den nye belastningen.
  • Ultralydundersøkelser – Ultralyd av muskelskjelett apparatet er i ferd med å bli en integrert del av den kliniske undersøkelsen i revmatologi og idrettsmedisin.
  • Radial Trykkbølgebehandling – Radial TrykkBølgeBehandling (RSWT) har vært brukt siden 1999 til behandling av lidelser i bevegelsesapparatet.
  • Hjertetrim – Forskning viser at fysisk aktivitet/trening er like viktig som medikamenter for de fleste hjertepasienter.
  • Medisinsk Akupunktur – Aupunktur betyr å stikke med tynne nåler gjennom hud i den hensikt å kurere, forebygge eller bevare helse.