Medisinsk Akupunktur

Hva er akupunktur

Aupunktur betyr å stikke med tynne nåler gjennom hud i den hensikt å kurere, forebygge eller bevare helse. Akupunktur er latinsk og således et vestlig ord. Acus betyr nål og punktur betyr å stikke. Første gang akupunktur ble nevnt i Europa var på 1600- tallet. På kinesisk heter metoden Zhen Jiu og betyr nåler og varmebehandling. Grunnen til dette var at behandling med nåler og varmebehandling var uløselig knyttet sammen.

Flere retninger innen akupunktur

Akupunktur har flere retninger og stilarter. Det varierer fra mikroteknikker , øreakupunktur til klassisk eller det noen kaller medisinsk akupunktur. I hovedsak kan man dele akupunktur inn i Medisinsk og Tradisjonell / klassisk akupunktur.

Medisinsk akupunktur

Det finnes en nyere form som går under flere benevnelser: Triggerpunktakupunktur, Nevrofysiologisk akupunktur eller Medisinsk akupunktur. Denne typen akupunktur baserer seg mye på medisinsk forskning og nevrofysiologiske prinsipper.

Hvor mange behandlinger vil jeg trenge

Dette er avhengig av hvor lang tid du har hatt plagene, hvor mye medisiner du bruker og hvor mye tilleggsymptomer. Det nytter heller ikke at terapeuten gjør så godt han kan og du gjør alle de ” gale” tingene, fortsetter som før. Det er vanlig å gi en serie på 10 behandlinger på kroniske plager. Noen ganger kan man klare seg med mindre , andre ganger med mer.

Fysikalsk medisinske tilstander som akupunktur egner seg til å behandle med akupunkturelaterte teknikker:

Smertetilstander • Betennelsetilstander • Fibromyalgi • Nakkesleng • Akutt og kronisk nakkesmerte • Akutt og kronisk rygg • Lidelser i skulder, albue eller hånd • Lidelser i hofte, kne eller ankel • Reumatiske plager • Hodepine og migrene • Avspenningsbehandling • Stølhet • Idrettsskader • Som forbehandling ved Manuell terapi

NFFs prinsipielle og generelle syn på utøvelse av akupunktur:

Fysioterapeuter har god bakgrunn som gjør dem skikket til å ta utdannelse i akupunktur /nålebehandling • Akupunktur er ikke fysioterapi, men er en behandlingsform som fysioterapeuter kan benytte • Fysioterapeuter bør ha solid utdannelse vedrørende akupunktur og nålebehandling • Akupunktur er en behandlingsform som lett lar seg kombinere og supplere med fysioterapi • Fysioterapeuter går inn for høye faglige krav til utdanning og utøvelse innen akupunktur

Denne pasienten har smerter i nedre rygg og korsben området, ikke synlig på bildet er nål i knehasen og leggen som fjernpunkter for problemene hans.

Denne pasienten har smerter i hoftregionen og nedover på utsiden av låret. Kablene man ser viser bruken av Elektroterapi, hyppig brukt i Medisinsk Akupunktur. Strøm forsterker effekten av nålene.

Smerter som har sin utgangspunkt ved indre kanten av skulderbladet og trekker opp-/innover mot ryggsøylen/bakhodet. Disse nål settes i sideleie mot skulderbladet.