Medisinsk Treningsterapi

Trening med en belastning som overstiger det et menneske er vant til, vil føre til at vevet som trenes forsøker å tilpasse seg den nye belastningen. Dette prinsippet gjelder alle slags vev, tilsvarende adapsjon finner sted i brusk, skjelett, muskler, leddband og sener.

Fysisk trening fører til:

  • Økt tverrsnittsareal ved leddband(ligamenter), bedre materialegenskaper
  • Økt tverrsnittsareal ved sener, bedre materialegenskaper
  • Økt benmineraltetthet, men trenger å være belastet for dette(svømming hjelper ikke her)
  • Økt diffusjon av næringsstoffer inn i og ut av brusken
  • Økt muskelstyrke og –volum

Vi har mye erfaring av å tilpasse trening til enhver behov, basis er en grundig undersøkelse. Om det gjelder å komme i gang igjen, å trene opp «svake» punkt i kroppen, minke smerter eller holde vedlike er trening den riktige løsning. Om det er akutte eller kroniske pasienter, idrettsutøver, eldre eller barn så er målrettet aktivitet/trening å anbefale.