Ultralyd

Ultralyd av muskelskjelett apparatet er i ferd med å bli en integrert del av den kliniske undersøkelsen i revmatologi og idrettsmedisin.

Ultralydskanning bidrar til:

  • Hurtig diagnostikk
  • Den diagnostiske og behandlingsmessige sikkerhet økes
  • Mulighet for objektiv behandlingskontroll
  • Nye behandlingsmuligheter ( ultralyd veiledede intervensjoner)
  • Nye diagnoser: Periosteale avrivninger (”fotballkne”), Traumatisk arthritis i mange forskjellige ledd
  • Mulighet til  å synliggjøre skader for pasienten
  • Mulighet til å påvise skader innen de blir symptomatiske med henblikk på forebyggende behandlinger
  • Mulighet til å vurdere inflammasjonsgraden (neovaskularisering)

Ultralydskanning har en bedre oppløsning ( 0,1mm) enn både CT – og MR skanning (0,5mm) og gir en vid mulighet for dynamisk skanning, hvor (dys)fuksjoner av muskler,sener og ledd kan vurderes før og etter (eller under) aktivering.